เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

Title
Go to content
ขอเชิญคนไทยที่ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้านและขาดพยานหลักฐานสำคัญที่จะพิสูจน์สถานะบุคคลและสัญชาติ เข้าร่วมโครงการตรวจสารพันธุกรรม เพื่อเป็นหลักฐานพิสูจน์สถานะบุคคลและสัญชาติ (ติดต่อห้องงานทะเบียนและบัตรฯ)
สำนักงานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เลขที่ 75 ถนนสิงหนาทบำรุง ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000
โทรศัพท์ 053-612016 โทรสาร 053-613010 Email : saraban_04580102@dla.go.th
web counter
พัฒนาเว็บไซต์โดย สุนทร ปัญโยคำ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
Back to content