สำนักงานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เลขที่ 75 ถนนสิงหนาทบำรุง ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000

โทรศัพท์ 053-612016 โทรสาร 053-613010 Email : saraban_04580102@dla.go.th
ค้นหาเบอร์โทรศัพท์
คำค้น  
 
ชื่อเล่นชื่อตำแหน่ง / งานสำนัก/กองเบอร์โทรศัพท์
  สำนักปลัดเทศบาลสำนักปลัดเทศบาล053-612016 ต่อ 0
  ประชาสัมพันธ์สำนักปลัดเทศบาล053-612016 ต่อ 115

update เบอร์โทรศัพท์