เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนจัดกิจกรรม "โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ พัฒนาลำน้ำปุ๊" เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม เป็นประจำทุกปี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนร่วมพัฒนา ณ สวนหย่อมข้างสะพานขัวแดง (ข้างโรงแรมบ้านร่มไม้) โดยมีกิจกรรมทำความสะอาดสวนหย่อม เก็บกวาดขยะ ขุดลอก และถางหญ้า วัชพืชในลำน้ำ  

11

1 2

3 4

 5 6

7 8

9 10