เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ได้ดำเนินการปรับปรุงพื้นผิวถนนแอสฟัลติกภายในเขตเทศบาล เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซมเส้นทางสัญจรที่เกิดการชำรุด

1 2

3 4

5 6

7 9