เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการปรับปรุงและจัดระเบียบสายไฟฟ้าและสายสื่อสาร บริเวณถนนสิงหนาทบำรุง ซึ่งเป็นถนนสายหลักทางพาณิชย์ มีร้านค้า  บ้านเรือนที่พักอาศัยที่มีสถาปัตยกรรมที่มีสวยงาม และมีความโดดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของจังหวัดแม่ฮ่องสอน และเพื่อสร้างความประทับใจแก่ผู้พบเห็นและดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยี่ยมชมความสวยงามของถนนสายนี้

 ในการดำเนินการเริ่มโดยทำการรื้อถอนเสาไฟฟ้า บนถนนสิงหนาทบำรุง ระยะทาง 800 เมตร เริ่มตั้งแต่หน้าโรงพยาบาลศรีสังวาลย์ไปจนถึงสี่แยกไฟแดงหน้าร้านอาหารครอสโรด จำนวน 20 กว่าต้น และทำการย้ายสายไฟฟ้าและสายสื่อสารไปเกาะไว้ที่ชายคาของบ้านประชาชน และร้านอาหารแทน ซึ่งประชาชนและผู้ประกอบการร้านค้าต่างก็ยินยอมและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี เมื่อดำเนินการย้ายสายไฟฟ้าเสร็จแล้ว จึงจัดตั้งเสาไฟส่องสว่างซึ่งออกแบบโดยใช้ศิลปะสถาปัตยกรรมไทใหญ่มาช่วยเสริมความโดดเด่นให้กับถนนสายนี้ขึ้นมาอีก

7 8

9 10

11 12

1

2 3

4