We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…
mhsweb

เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

งานประเพณีต่างซอมต่อโหลง (ถวายข้าวมธุปายาส)

..........ประเพณีซอมต่อหลวง เป็นประเพณีของชาวไทยใหญ่ที่จัดทำขึ้นในช่วงก่อนวันออกพรรษาและการจัดงานจะอยู่ในช่วงของวันพระ ซึ่งจะใช้ระยะเวลาในการจัดงานแต่ละครั้งจำนวน 2 วัน ประเพณีถวายข้าวมธุปายาสหรือ คนไทใหญ่เรียกกันว่า “ต่างซอมต่อโหลง” คือการถวายข้าวแด่พระพุทธเจ้าเพื่อเป็นพุทธบูชา

blog1

ในวันแรก คณะศรัทธาและผู้ใจบุญได้นำข้าวของเครื่องใช้  เช่น  ผลไม้  อาหาร  ขนม  มารวมกัน ณ ศาลาวัดประจำหมู่บ้าน  และในช่วงเย็น ก็จะช่วยกันแต่งดา  แกะสลักผลไม้  จัดเครื่องถวายต่างซอมต่อ  ในวันที่สอง   ในวันนี้ชาวบ้าน คณะศรัทธาและผู้ใจบุญได้มาร่วมทำพิธีถวายข้าวมธุปายาธ (ต่างซอมต่อหลวง)  ตั้งแต่เวลา 05.00 น.  และจัดเลี้ยงถวายภัตตาหารเช้าแก่พระภิกษุสามเณร  ผู้ถือศีลปฏิบัติทำทุกท่าน  ในวันสุดท้ายจะมีผู้ถือศีลปฏิบัติธรรมและพระที่ได้รับนิมนต์ก็จะมา  สวดถวายพรพระ  และมาฟังเทศน์  หลังจากนั้นคณะศรัทธาก้จะถวายภัตตาหารเช้าแก่พระภิกษุสามเณรที่ได้รับนิมนต์ และเชิญแขกที่มาร่วมงานรับประทานอาหารร่วมกัน เป็นเสร็จพิธี

blog2  blog3 blog4
..........ข้าวมธุปายาสของคนไทยใหญ่ ใช้ข้าวเหนียวในการทำ ผสมด้วยน้ำผึ้ง เนยข้น นมข้น น้ำมันงา กะทิ และน้ำตาลทราย กวนเข้าด้วยกัน ในสมัยดั้งเดิม เวลาที่หุงข้าวมธุปายาส ผู้ที่จะมาดูฟืน ดูไฟ ที่หุงข้าว และกวนข้าวมธุปายาส ไม่ใช่เป็นใครก็ได้ จะต้องเป็นหนุ่มสาวพรหมจรรย์เท่านั้น ห้ามคนอื่น ๆ เข้าไปข้างใน และสถานที่กวนข้าวมธุปายาส บางที่จะกั้นด้วยราชวัตร (ไม้กั้นบริเวณต่างหาก) ราชวัตรจะมีการผูกหน่อกล้วย หน่ออ้อย กางฉัตร มุงด้วยผ้าขาว ซึ่งปัจจุบันหลายที่ยังถือเคร่งครัดอยู่

blog5 blog7 blog8
..........ความงดงามของประเพณี วัฒนธรรม ความเชื่อและพิธีกรรมทางพุทธศาสนาของคนไทใหญ่ ซึ่งได้สืบสาน สืบทอดตำนานอันดั้งเดิมของนางสุชาดาเถวายเอาไว้ เมื่อถึงเวลาถวาย “ซอมต่อโหลง” ทุกคนจะมารวมตัวกันที่วัด ทำ “ซอมต่อโหลง” พร้อมกัน คนไทใหญ่ถือว่าการได้ทำบุญเป็นอานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่ ให้ตัวเอง ครอบครัว เพื่อนบ้าน อยู่ดีมีสุข จะเห็นได้ว่าไม่ว่างานบุญใดใด ในหมู่บ้านที่อาศัยอยู่ หมู่บ้านข้างเคียง หรือต่างอำเภอ ต่างจังหวัด จะเห็นคนไทใหญ่ไปร่วมทำบุญเป็นจำนวนมาก นั่นเพราะความศรัทธาอันแรงกล้าในศาสนาพุทธที่สืบทอดมายาวนาน...

 

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…