We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…
mhsweb

เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

26 พ.ค.63 เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนจัดการประชุมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติตามแผนฉุกเฉินป้องกันระงับอัคคีภัย

นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดการประชุมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติตามแผนฉุกเฉินป้องกันระงับอัคคีภัย ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน โดยนายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และงานป้องกันบรรเทาและสาธารณภัยเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ประชุมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติตามแผนฉุกเฉินป้องกันระงับอัคคีภัย ร่วมกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อถอดบทเรียน สรุป และหารือแนวทางแผนฉุกเฉินป้องกันระงับอัคคีภัย ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

 

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…