We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…
mhsweb

เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

25 พ.ค.63 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน แจกบทเรียนและใบงาน สำหรับนักเรียนที่ไม่สามารถเรียนผ่านระบบออนไลน์

25 พฤษภาคม 2563 นางเยาวลักษณ์ มาส้มซ่า รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ได้กล่าวว่า วันนี้ เป็นการแจกบทเรียนและใบงานสำหรับนักเรียนชั้นมัธยม ศึกษาตอนต้น และในวันที่ 26 เมษายน 2563 ของมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยทางโรงเรียนได้มีการจัดการเรียนนอกรอบ หรือตามอัธยาศัย จำนวน 5 วิชาสามัญ โดยจะมีการแจกบทเรียนและใบงานให้กับนักเรียน ไปจนกว่าจะเปิดเรียน ในวันที่ 1 กรกฏาคม 2563 นี้
ด้านนายชาติชาย น้อยสกุล ผู้อำนวยการกองการศึกษาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ได้กล่าวว่า สำหรับการเรียนออนไลน์ ได้ผลบางส่วนเท่านั้น สำหรับเด็กที่มีความพร้อม ในเรื่องของอุปกรณ์หรืออินเตอร์เน็ต แต่อีก 50% คือเด็กที่ไม่มีความพร้อม ทางโรงเรียนจึงได้มีการมอบหมายงาน ทั้งงานกลุ่ม ใบงาน และบทเรียน แจกจ่ายให้กับเด็กนักเรียนเพื่อทดแทนการเรียนออนไลน์ ทั้งนี้ นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน ได้กล่าวว่า การเตรียมพร้อมสำหรับการเปิดเรียน ในเทอมนี้ มีแนวทางการปรับเปลี่ยนการเรียนการสอน ให้สอดคล้อง กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โควิด 19 เช่น การเรียนออนไลน์ / ให้ใบงานแก่นักเรียน /การจัดเวลาการเรียนทดแทนการเรียนออนไลน์สำหรับเด็กที่ไม่มีความพร้อม โดยจะได้มีการจัดเวลาเรียนเสริมให้กับนักเรียนอีกครั้งภายหลังการเปิดเรียนตามปกติ

63

64

65

66

67

68

 

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…