เมื่อคืนของวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 เวลา 22.12 น. งานป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนได้รับแจ้งเหตุไฟไหม้สายเคเบิลเนื่องจากพายุฟ้าคะนอง บริเวณหลังวัดจองคำ หน้าศูนย์เด็ก งานป้องกันฯ ได้นำรถดับเพลิง พร้อมเจ้าหน้าที่ออกทำการระงับเหตุเรียบร้อย

66

67

68