วันที่ 8 พฤษภาคม 2564 ทีมงาน smart city เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ดำเนินการ ฝึกอบรม เจ้าหน้าที่ อสม. ในการเตรียมใช้ ระบบเก็บข้อมูลสุขภาพประชาชน ผ่าน ระบบ Line @MHSCITY ซึ่งเป็นการยกระดับการปฏิบัติงานในการดูแลพี่น้องประชาชน ด้วยระบบดิจิทัล ออนไลน์ ซึ่งเป็นหนึ่งใน นโยบาย การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ของเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน