เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ดำเนินการประชุมสภาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน (ครั้งแรก) ประจำปี ๒๕๖๔ โดยได้รับเกียรติจาก นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดประชุมสภาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ครั้งเเรก วันจันทร์ที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน