วันที่ 6 เมษายน 2564 เทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน โดยนายอุทัย สุดใหม่ รองปลัดเทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ณ ศาลาประชาคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยนายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธี

25

26

28

29

30

31

32

33