วันที่ 24 มีนาคม 2564 ศูนย์ประสานงานเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเเละนายกเทศมนตรีเมืองเเม่ฮ่องสอน สำนักงานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จัดการอบรม คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้งสมาชิกสภา และนายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน

92

93

 

94

95

96

97

98

 

99

100

101

102

103

105

106

107

108

109