วันที่ 18 มีนาคม 2564 เทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน ให้การสนับสนุน เเละอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน ตำบลจองคำ ตามโครงการตรวจสอบ แก้ไข ปรับปรุงข้อมูลผู้ได้รับการจัดการที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้ชุมชน (คทช.) ตามนโยบายของรัฐบาล ในพื้นที่ป่าสงวนเเห่งชาติ จังหวัดเเม่ฮ่องสอน ป่าเเม่ปายฝั่งซ้าย อำเภอเมืองเเม่ฮ่องสอน จำนวน 33 ราย ณ อาคารจอดรถดับเพลิง งานป้องกันเเละบรรณเทาสาธารณภัย สำนักงานเทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91