วันที่ 17 มีนาคม 2564 บุคลากรเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมอบรมการฝึกใช้งานระบบบริหารจัดการงานเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-document) ระบบรับ-ส่งเอกสาร, ระบบเเฟ้มนำเสนอ และระบบงานสารบรรณกลาง ภายใต้โครงการออกแบบระบบเพื่ออำนวยความสะดวก และเพิ่มประสิทธิภาพระบบรักษาความปลอดภัยแก่ผู้พักอาศัย และนักท่องเที่ยว (Smart City) ภายในพื้นที่ของเทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เพื่อที่จะนำไปปรับใช้งานต่อไป

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75