วันที่ 7 มีนาคม 2564 เทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน โดยงานป้องกันเเละบรรเทาสาธารณะภัยเทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน นำรถน้ำออกสนับสนุน ฉีดพ่นละอองน้ำ เพิ่มความชุ่มชื่นในอากาศเพื่อบรรเทาผลกระทบจากฝุ่นละออง ณ บริเวณสวนสาธารณะหนองจองคำ เเละบริเวณพื้นที่ภายในเขตเทศบาลฯ ในช่วงเวลา 11.00 น. เเละ 14.00 น

20

21

22

23

24

25

26