วันที่ 3 มีนาคม 2564 เทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน โดยงานทะเบียนราษฎร พร้อมทั้งงานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน ร่วมกับกรมการปกครอง ลงพื้นที่ทำบัตรประจำตัวประชาชนให้กับผู้ป่วยติดเตียง ในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

8

9

10

11