วันที่ 2 มีนาคม 2564 เทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน โดยนายอุทัย สุดใหม่ รองปลัดเทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร หาภูมิพลดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร “วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ” ณ ห้องประชุมอาคารฝึกอบรม สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน

1

2

3

4

5

6

7