วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน โดย พ.อ.อ.ณัฐวุฒิ สุวรรณรัตน์ ปลัดเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ปฏิบัติหน้าที่เเทนนายกเทศมนตรีเมืองเเม่ฮ่องสอน รับมอบกล้าพันธุ์ผักสวนครัว ในโครงการสร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการ 90 วันปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการผักสวนครัว นิทรรศการผ้าไทย และรูปแบบจำลองการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบพัฒนาคุณภาพชีวิต โคก หนอง นา โมเดล ณ ห้องโถง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดเเม่ฮ่องสอน

74

75

76

77