วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 งานป้องกันบรรเทาเเละสาธารณภัยเทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เพื่อน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย พร้อมทั้งสนับสนุนรถน้ำจำนวน 1 คัน ณ กองร้อยอาสารักษาดินเเดนอำเภอเมืองเเม่ฮ่องสอน ที่ 2

70

71

72

73