📍📍เครื่องแจ้งเหตุฉุกเฉิน (Emergency)📍📍
โครงการออกแบบระบบเพื่ออำนวยความสะดวก เเละเพิ่มประสิทธิภาพระบบรักษาความปลอดภัย แก่ผู้พักอาศัยและนักท่องเที่ยว (Smart City) ภายในพื้นที่ของเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
เครื่องแจ้งเหตุฉุกเฉิน 🆘
.....เป็นอุปกรณ์บันทึกภาพและแสดงตำแหน่ง แบบ Real-time ถูกออกแบบมาเพื่อให้ง่ายต่อการใช้งานเมื่อต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉิน ผู้ต้องการความช่วยเหลือสามารถขอความช่วยเหลือได้โดยกดเพียงปุ่มเดียว เจ้าหน้าที่ที่ดูแลสามารถ เห็นภาพ และสนทนาสอบถามข้อมูลผู้ขอความช่วยเหลือผ่านระบบ Intercom จากศูนย์ควบคุมไปยังหน้าที่เกิดเหตุได้
- เมื่อเกิดเหตุ ผู้ต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งแหตุผ่านระบบ Emergency system
- ข้อมูล และรายละเอียดต่าง ๆ อาทิ สถานที่ รายละเอียดเหตุการณ์ ลักษณะอาการ จะส่งมายังศูนย์ควบคุม (control room)
- ทางศูนย์ควบคุม (Control room) จะคัดกรองลักษณะเหตุการณ์ และส่งไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องผ่านทาง computer และ tablet เช่น หน่วยงาน EMS, สถานีตำรวจ, โรงพยาบาล หน่วยงานดับเพลิง
- ทางหน่วยงานได้รับแจ้งเหตุ อาทิ หน่วยงาน EMS, สถานีตำรวจ, โรงพยาบาล หน่วยงานดับเพลิง ได้รับข้อมูล และไปช่วยเหลือตามข้อมูลที่ได้
📍📍เครื่องแจ้งเหตุฉุกเฉิน (Emergency) อยู่ในช่วงดำเนินการติดตั้ง และทดสอบระบบ หากแล้วเสร็จ ทางเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนจะประชาสัมพันธ์การใช้งาน ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน
 
 64

65

67

68

69