วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน โดย นายสายชล ประเสริฐกุล หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุขฯรักษาราชการเเทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์แม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่มอบป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ "ตลาดสดยุติธรรม ลดราคาช่วยประชาชน” และติดตามกำกับดูแลการจำหน่ายสินค้าช่วงเทศกาลตรุษจีน พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ ”ตลาดสดยุติธรรม ลดราคาช่วยประชาชน” และ “หมูธงฟ้า ลดราคา ช่วยประชาชน” เพื่อกระตุ้นการซื้อขาย สินค้าที่จำเป็น เพื่อช่วยเหลือประชาชน ระหว่างวันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ตลาดสายหยุดเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

59

60

61

62

63