บรรยากาศวันรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน และนายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน โดยมีนายชนก มากพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เดินทางเข้ามาตรวจสอบความเรียบร้อยของการรับสมัคร ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

19

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

38

39

40

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58