วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน โดยพันจ่าอากาศเอก ณัฐวุฒิ สุวรรณรัตน์ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน ประชุมเเต่งตั้งและมอบหมายบุคคล หรือคณะบุคคลเป็นผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงาน ของผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน

1

2

3

4

5

6