วันที่ 26 มกราคม 2564 เทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน โดย นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองเเม่ฮ่องสอน พร้อมคณะบริหาร เเละบุคลากรกองสาธารณสุขเเละสิ่งเเวดล้อม ประชุมหารือกับ อสม. /อาสาสมัครประจำจุดคัดกรองโควิด-19 ในการทำงานที่ผ่านมา เเละนำมาปรับใช้ เพื่อป้องกัน และควบคุมการเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( Covid-19) ต่อไป

112

113

114

114

115

116