วันที่ 25 มกราคม 2564 นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองเเม่ฮ่องสอน รับมอบเครื่องผลิตออกซิเจน จากพระคุณเจ้าเจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน และท่านเจริญจิตต์ ณ สงขลา จำนวน 2 เครื่อง เพื่อใช้กับผู้ป่วยในเขตเทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน และมอบเครื่องสแกนไข้ ให้กับประธานชุมชนกาดเก่า เพื่อใช้ในชุมชนจำนวน 2 เครื่อง

84

85

86

87

88