วันที่ 19 มกราคม 2564 เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน โดย นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน นายธวัชชัย วงศ์วานิชย์ นายสุรัตน์ สังข์สุข และนายเกียรติศักดิ์ วนากมล รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน นายบุญอยู่ เสนากุล ผู้อำนวยการกองช่าง และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ประชุมเตรียมความพร้อม เพื่อจัดทำเวทีรับฟังความคิดเห็นประชาชน ในโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิ้ลใต้ดิน​ ตามโครงการ" 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ" ถนนขุนลุมประพาส​ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมจองคำ สำนักงานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58