วันที่ 4 มกราคม 2564 เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน โดย นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานชุมชนในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน และประธาน /ตัวเเทน อสม.ตำบลจองคำ ร่วมประชุมหารือ แผนมาตรการเร่งด่วนในการป้องกัน และควบคุมการเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( Covid-19) ของจังหวัด และของเทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน ณ ห้องประชุมจองคำ เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12