วันที่ 29 ธันวาคม 2563 เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน โดยนายสายชล ประเสริฐกุล หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุขฯ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มอบหน้ากากอนามัย เจลล้างมือ พร้อมเครื่องตรวจวัดไข้ ประจำจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2564

122

123

124

125

126