วันที่ 27 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. เทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน นำโดยนายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองเเม่ฮ่องสอน ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ ปกครองอำเภอ เเละ อสม.ตำบลจองคำ พร้อมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตลาดนัดวันอาทิตย์ เดินรณรงค์ให้ความรู้และประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือผู้ประกอบการ ผู้ซื้อ ผู้ขาย สวมหน้ากากอนามัย 100% เว้นระยะห่าง และล้างมือทุกครั้ง เพื่อป้องกัน เเละลดการเเพร่เชื้อของโรค Covid-19 ณ ตลาดนัดวันอาทิตย์

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86