วันที่ 26 ธันวาคม 2563 เวลา 16.00 น. เทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ ปกครองอำเภอ เเละ อสม.ตำบลจองคำ พร้อมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตลาดนัดวันอาทิตย์ เดินรณรงค์ให้ความรู้และประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือผู้ประกอบการ ผู้ซื้อ ผู้ขาย สวมหน้ากากอนามัย 100% เพื่อป้องกันโรค Covid-19

61

62

63

65

66