วันที่ 25 ธันวาคม 2563 กองสาธารณสุขเเละสิ่งเเวดล้อม เทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ปกครองอำเภอ ประธานชุมชนในเขตเทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน เเละ อสม.ตำบลจองคำ พร้อมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตลาดสดเทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน รณรงค์ให้ความรู้ และประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือผู้ประกอบการ ผู้ซื้อ ผู้ขาย สวมหน้ากากอนามัย 100%เพื่อป้องกันโรค Covid-19 ณ ตลาดสดเทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน

52

53

54

55

56

59

60