วันที่ 25 ธันวาคม 2563 นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองเเม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน ร่วมการจัดโครงการรวมน้ำใจสู่ชนบท ครั้งที่ 34 โรงเรียนเทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน

39

40

42

41