วันที่ 23 ธันวาคม 2563 เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน โดย นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน ประธานชุมชนในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน และประธาน อสม.ตำบลจองคำ ร่วมประชุมแผนมาตรการการป้องกันโรค COVID -19 ในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ณ ห้องประชุมจองคำ เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

30

31

32

33

34

35

36

38