วันที่ 15 ธันวาคม 2563 พ.อ.อ.ณัฐวุฒิ สุวรรณรัตน์ ปลัดเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน นายเกียรติศักดิ์ วนากมล และนายสุรัตน์ สังข์สุข รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน ร่วมออกตรวจตลาดสายหยุด โดยมี นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วย นายพงศ์พีระ ชูชื่น นายอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยฝ่ายปกครอง เทศบาลเมือง มส. เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ได้ร่วมกันออกรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้ผู้ประกอบการในตลาดสายหยุดและประชาชน ได้ร่วมใส่หน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 ทั้งนี้เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนตลอดจนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ทั้งนี้ การนำเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานออกมารณรงค์ในครั้งนี้ เพื่อย้ำเตือนให้ ผู้ประกอบการและประชาชนอย่าการ์ดตก พร้อมแจ้งขอความร่วมมือให้สวมใส่หน้ากากอนามัยกันทุกคน และพยายามเว้นระยะห่าง เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโควิด-19

24

25

26

27

28

29