วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ นายเกียรติศักดิ์ วนากมล รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยบุคลากรเทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน ร่วมวางพานพุ่ม และร่วมพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคลายวันบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศธ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ณ หอประชุมเสรีพิทักษ์ (สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จำกัด)

5

6

7

8