นายแพทย์ชาญชัย พจมานวิพุธ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสังวาลย์ นายแพทย์ชีวา มั่งมี รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ หารือร่วมกับ นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน ในการจัดบริการเรื่อง Smart City Smart Health เพื่อการเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพ รวดเร็ว ปลอดภัยของผู้ป่วยในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฎิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลศรีสังวาลย์

1

2

3

4