วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ผู้บริหารเทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน นำโดยนายสุรัตน์ สังข์สุข รองนายกเทศมนตรีเมืองเเม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยประธานสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน และประธานชุมชน ร่วมทดสอบ การให้บริการรถบัส พลังงานไฟฟ้า Evt e-bus ในโครงการพัฒนาสมาร์ทกริด

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44