ลงพื้นที่ร่วมกับผู้บริหาร บุคลากร และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน เเละประธานชุมชน เพื่อสำรวจความเรียบร้อยของถนนลาดยางแอสฟัลท์ คอนกรีต ที่เเล้วเสร็จ ภายในเขตเทศบาลฯ

1

2

3

4

5

6

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17