เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน โดยนายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ และบุคลากรเทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน ร่วมต้อนรับ และร่วมการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำเมือง ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดย นายสิธิชัย จินดาหลวงผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยนางธิติพร จินดาหลวง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ ศาลเจ้าพ่อข้อมือเหล็ก

31

32

33

34

35

36

37