วันที่ 23 กันยายน 2565 นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองเเม่ฮ่องสอน ร่วมเปิดกิจกรรมตลาดนัดหนูน้อย โรงเรียนเทศบาล 2 เฉลิมพระเกียรติ ซึ่งมีการจำหน่ายสินค้าของเด็กๆที่ร่วมทำกับคุณครูแต่ละห้องเรียน
เพื่อให้เด็กๆ เรียนรู้ และฝึกทักษะจากประสบการณ์จริง ปลูกฝังแนวคิดเศษรฐกิจพอเพียง สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้