วันที่ 24 มิ.ย. 2565 โรงเรียนเทศบาล2 จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ในเด็กปฐมวัย หนูๆ ปลอดภัยไว้ก่อน โดยมีผู้อำนวยการกองการศึกษานายชาติชาย น้อยสกุล เป็นผู้มอบของแทนคำขอบคุณให้กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจราจรสถานีตำรวจภูธรเมืองแม่ฮ่องสอน