วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 เทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน ร่วมการตรวจความพร้อมชุดปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน รับสถานการณ์ วาตภัย อุทกภัย น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่ม พ.ศ. 2565 ณ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน