วันที่ 12 พฤษภาคม 65 เวลา 10.30 น เทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน โดยนายธวัชชัย วงศ์วาณิชย์ รองนายกเทศมนตรีเมืองเเม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติการดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุงที่อยู่อาศัยตามจุดประสงค์ของโครงการช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัย ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส หรือผู้ยากไร้ที่พึ่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ซึ่งพิจารณาอนุมัติดำเนินการจำนวน 6 ราย เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป