วันที่ 24 เมษายน 2565 เทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน จัดโครงการวันเทศบาล โดยมี นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองเเม่ฮ่องสอน เป็นแระธานเปิดงานพร้อมทั้งอ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในโอกาส "วันเทศบาล" ประจำปี 2565 โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน พนักงานเทศบาล และประธานชุมชนเข้าร่วมงานดังกล่าว ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานของเทศบาล ได้ตระหนักและรำลึกถึงบทบาทเเละหน้าที่ และความสำคัญของหน่วยงาน ที่มีต่อประชาชน เพื่อเผยเเพร่ประชาสัมพันธ์งานของเทศบาลให้ประชาชนได้รับทราบ อีกทั้งให้พนักงาน มีความรัก ความผูกพัน ความสามัคคีต่อกัน ตลอดจนสร้างขวัญกำลังใจและสร้างความเป็นสิริมงคลให้กับพนักงานในสังกัดเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย พิธีทางศาสนา พร้อมทั้งรับฟังบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "หลักธรรมที่นำไปสู่ความสำเร็จในการทำงาน "โดย พระสุมณฑ์ศาสนกิตติ์ เจ้าคณะจังหวัดเเม่ฮ่องสอน เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยกองมู และรดน้ำดำหัวผู้อาวุโส ของเทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน
79
 
80
 
82