เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565 ช่วงควบคุมเข้มข้น ระหว่างวันที่ 11 - 17 เมษายน 2565 ณ ป้อมพญาสิงหนาทราชา 
14

15

16

17

25

21

18

22

19

20

23

24