วันที่ 4 มีนาคม 2565 เทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน โดยนายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองเเม่ฮ่องสอน นายจันทร์พล ฟองแก้ว ,นายเกษม บุญสงค์ สมาชิกภาเทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน นางสาวเพียรทอง ฟองเเก้ว ประธานชุมชนหนองจองคำ นายบุญอยู่ เสนากุล ผู้อำนวยการกองช่าง พร้อมทั้งทีมงานกองช่าง ,กองสาธารณสุขเเละสิ่งเเวดล้อม และผู้รับจ้าง ลงพื้นที่ตรวจติดตามการผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำแม่ฮ่องสอนผ่านลำรางสาธารณะเพื่อเติมน้ำเข้าสู่หนองจองคำ

50

51

52

53

54 60

55

56

57

58

59