เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ดำเนินโครงการ “ฝึกอบรมหรือทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หรืออาสาสมัครประเภทอื่นๆ เมื่อ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 นายธวัชชัย วงศ์วานิชย์ รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดโครงการ "ฝึกอบรมหรือทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หรืออาสาสมัครประเภทอื่นๆ ประจำปี พ.ศ.2565 ณ สำนักงานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เพื่อเตรียมพร้อมรับมือเหตุสาธารณภัยต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายในเขตเทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224