เทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน ดำเนินการเลือกกรรมการชุมชนกลางเวียง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน ตั้งเเต่เวลา 09.00 เป็นต้นไป ในการเลือกคณะกรรมการชุมชน เเทนตำเเหน่งที่ว่างลงครั้งนี้ ใช้วิธีการเลือก โดยวิธีเปิดเผย ตามมติของที่ประชุม
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169