เทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน ดำเนินการเลือกกรรมการชุมชนหนองจองคำ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 เมื่อวันพุธ ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 (แผนกประถมศึกษา) ตั้งเเต่เวลา 09.00 เป็นต้นไป ในการเลือกคณะกรรมการชุมชน เเทนตำเเหน่งที่ว่างลงครั้งนี้ ใช้วิธีการเลือก โดยวิธีเปิดเผย ตามมติของที่ประชุม
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159